Εργαλείο Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων

Σκοπός του  προγράμματος είναι η δημιουργία εργαλείου για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Ανάδοχος φορέας του προγράμματος είναι το Γραφείο Προγραμματισμού, ενώ πέρα από το ΚΕΒΕ στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας. Την κατασκευή του εργαλείου έχει αναλάβει η αγγλική εταιρία AccountAbility, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο τομέα και εξειδικεύεται στη δημιουργία τέτοιων εργαλείων.


Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την προώθηση επενδύσεων με κοινωνική ευαισθησία είναι η δυσκολία κατά την εξέταση και την αξιολόγηση των μη οικονομικών θεμάτων μιας εταιρίας στο πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων και στρατηγικών. Σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή και διάθεση ενός εργαλείου, το οποίο θα είναι ικανό να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για να καλυφθεί αυτό το κενό, συμβάλλοντας στη συστηματική αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ευρύτερα οικονομικών θεμάτων στο πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων και στρατηγικών των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων και των οικονομικών αναλυτών. Στην ουσία το εργαλείο αυτό θα είναι μια συμβολή στη διάδοση των μεθοδολογιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών (το επενδυτικό κοινό), που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προώθηση επενδύσεων με κοινωνική ευαισθησία.

Η δημιουργία και διάθεση ενός τέτοιου εργαλείου εντάσσεται στους στόχους που διαμορφώνουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΚΕ, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω των κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών αποφάσεων. Ένα τέτοιο εργαλείο αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους αναλυτές σύμφωνα με τη διαγραφόμενη τάση που απαιτεί την αξιολόγηση κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών. Η οικονομική και επενδυτική κοινότητα αντιλαμβάνεται ότι τα θέματα αειφορίας έχουν την τάση να αναπτύσσονται με ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δυσκολεύοντας έτσι τη συμπερίλήψη τους σε μοντέλα αξιολόγησης επενδύσεων, τα οποία επικεντρώνονται αποκλειστικά σε οικονομικά εύκολα μετρήσιμους δείκτες και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η εξέταση των μακροπρόθεσμων πολιτικών μιας εταιρίας που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη ή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης συχνά μένει έξω από την εξίσωση παρά το γεγονός ότι είναι επίσης προς τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους.

Η κατασκευή του εργαλείου έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα τεθεί στη διάθεση χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επενδυτικών αναλυτών, οι οποίοι θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να εξακριβώσουν κατά πόσο οι επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν ή προτίθενται να προβούν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κοινωνικώς υπεύθυνες (Socially Responsible Investment – SRI).

Η κατασκευή του εργαλείου έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα τεθεί στη διάθεση χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επενδυτικών αναλυτών, οι οποίοι θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να εξακριβώσουν κατά πόσο οι επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν ή προτίθενται να προβούν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κοινωνικώς υπεύθυνες (Socially Responsible Investment – SRI).

Κατεβάστε την έκθεση για τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις:  SRI Report

Κατεβάστε το εργαλείο ESG Risk Assessment Tool - Progress ESG Tool Guidelines

Κατεβάστε τη μεθοδολογία αξιολόγησης των εταιρικών επιδόσεων στα μη οικονομικά ζητήματα: (Assessment of Corporate non Financial Performance) - ESG Progress Tool - Methodology Guide

Υπεύθυνος έργου: Λευτέρης Καρύδης (Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΒΕ).
Τηλ:
22889800 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοινωση 25.2.13-12.03.44

Ανακοινωση25.2.13-12.03.44*
θα τεθεί εφαρμογή από 1/3/2013

 
Φωτογραφίες απο την Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής
Σελίδα Φωτογραφιών..
 
Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

17 Μαρτίου 2010

Περισσότερα..