PSA

Κάτω από την πρωτοβουλία Cyprus CSR Media Initiative το γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, η εταιρία παραγωγής Media Studios, το διαφημιστικό γραφείο DELEMA/McCANN ERICKSON με την υποστήριξη του ΚΕΒΕ δημιούργησαν την δράση PSAs για το 2010 με θέμα την προώθηση της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης,  δίνοντας την δυνατότητα παραγωγής μέχρι και 12 μικρά φιλμάκια (PSAs) που θα προβληθούν από Κυπριακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία  αποτελεί ένα από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να προωθηθεί η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη και να δοθεί η ευκαιρία σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται έμπρακτα στην προώθηση του περιβάλλοντος να δείξουν τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, προβάλλοντας τις δραστηριότητες τους μέσα από τα PSAs. Με την προβολή των PSAs από τα Κυπριακά κανάλια θα είναι δυνατόν:

1. Να προβληθεί ο τρόπος με τον οποίον οι εταιρίες στην Κύπρο συμβάλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος.
2. Να ευαισθητοποιηθούν άλλες εταιρείες και το κοινό ούτως ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην διατήρηση του περιβάλλοντος.
3. Να προβληθούν κάποια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο νησί μας.

Η προσπάθεια είναι  να προβληθούν τα 12 PSAs μέσα σε περίοδο 2 μηνών από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Κύπρο. Η συμμετοχή των Κυπριακών τηλεοπτικών σταθμών στην πρωτοβουλία αυτή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της.

* δ ρ ά σ η  P S A s

Τα PSAs (Public Service Announcements) είναι μια μορφή «διαφήμισης» ή μηνύματος, μικρής διάρκειας (συνήθως από 15” – 1 λεπτό) που αφορούν κοινωνικά θέματα, την υγεία, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Τα PSAs σε αυτή την πρωτοβουλία θα εστιάζονται αποκλειστικά σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η προβολή των PSAs από την Κυπριακή τηλεόραση είναι σχεδόν

ανύπαρκτη και η  ανάγκη δημιουργίας τους είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προβολή των ιδίων των επιχειρήσεων και των ενεργειών που υλοποιούν προς όφελος της κοινωνίας ευρύτερα, αλλά και για την ευαισθητοποίηση των Κύπριων πολιτών στο πώς μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλουν έμπρακτα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλία  γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο  και τυγχάνει πολύ θετικής αποδοχής από την πλευρά των επιχειρήσεων. Το ίδιο ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από πλευράς των τηλεοπτικών  σταθμών που είναι πρόθυμοι να προβάλλουν αυτά τα μηνύματα, ως μια έμπρακτη απόδειξη της συνεισφοράς τους σε θέματα ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και της δικής τους συμπεριφοράς σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

* π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ω ν P S A s

Τα προτεινόμενα PSAs θα αναφέρονται σε γενικά περιβαλλοντικά θέματα αλλά θα μπορούν επίσης να διαμορφωθούν ανάλογα με την περιβαλλοντική δράση της χορηγού εταιρίας ή τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας όπου αυτό είναι δυνατό να εφαρμοστεί εφαρμόζεται.

Το θέμα και το περιεχόμενο του κάθε PSA θα συμφωνηθεί μεταξύ της χορηγού εταιρίας, του διαφημιστικό γραφείου DELEMA/McCANN ERICKSON, της εταιρίας παραγωγής Media Studios και του γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Το κάθε προτεινόμενο PSA θα έχει ενδεικτική διάρκεια 30”. Κάποια θέματα προς συζήτηση είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ανακύκλωση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση αποβλήτων.

Στο τέλος κάθε PSA θα αναφέρονται τα ονόματα των συντελεστών ως εξής:

CYPRUS CSR MEDIA INITIATIVE

(Όνομα τηλεοπτικού σταθμού)

(Όνομα εταιρίας που θα χορηγήσει το PSA)

Γραφείο Επιτρόπου  Περιβάλλοντος

Media Studios

DELEMA/McCANN ERICKSON

* σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς


ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Σύμβουλος του Προέδρου και της κυβέρνησης για περιβαλλοντικά θέματα, εκτός από την συνεχή ενεργό συμμετοχή του θα στηρίξει και θα συμβουλεύσει το έργο αυτό.

MEDIA STUDIOS

Η εταιρία παραγωγής  Media Studios θα προσφέρει αφιλοκερδώς υπηρεσίες οι οποίες θα αφορούν την κάλυψη του μισού κόστους παραγωγής και post production για το κάθε PSA.

DELEMA / McCANN ERICKSON

Το διαφημιστικό γραφείο  DELEMA / McCANN ERICKSON θα προσφέρει αφιλοκερδώς όλη τη δημιουργική δουλειά που αφορά τα σενάρια όλων των PSAs για τα οποία θα συνεργαστεί με τη σκηνοθέτη Έλενα Αλωνεύτη.

ΣΤΑΘΜΟΙ

Ό κάθε τηλεοπτικός σταθμός που θα λάβει μέρος στην πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει χρόνο προβολής για τα PSAs και θα θεωρείται συντελεστής του Cyprus CSR Media Initiative και όχι απλά χορηγός επικοινωνίας. Η συμμετοχή των τηλεοπτικών σταθμών είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της πρωτοβουλία αυτής.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Οι εταιρίες που  θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή είναι επίσης  σημαντικοί συντελεστές που με την χορηγία τους θα γίνει εφικτή η  υλοποίηση των PSAs.

ΚΕΒΕ

Το ΚΕΒΕ θα στηρίξει το Cyprus CSR Media Initiative μέσα στα πλαίσια της ανάληψης της πρωτοβουλίας για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Πέραν από την προβολή της Πρωτοβουλίας για τα PSAs το ΚΕΒΕ θα λειτουργεί και σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των εταιριών που θα χορηγούν τα PSAs και τους συντελεστές παραγωγής του.

Τα πνευματικά δικαιώματα των PSA ανήκουν σε όλους τους συντελεστές που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του έργου αυτού.

* ο φ έ λ η


Τα PSAs δεν έχουν σκοπό να αναδείξουν εταιρίες αλλά τις περιβαλλοντικές τους δραστηριότητες και ευαισθησίες. Σε κανένα μέρος του φιλμ δεν θα φαίνεται το λογότυπο μιας εταιρίας. Μπορούν όμως να φανούν οι εγκαταστάσεις και άτομα του προσωπικού εκεί και όπου χρειάζεται. Το όνομα όλων των συντελεστών της πραγματοποίησης των PSA θα φαίνονται στο τέλος με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω στην περιγραφή των PSAs.


Τα οφέλη για τις εταιρίες που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία είναι:

1. Ενίσχυση της  αξιοπιστίας της εταιρίας μέσα από  την περιβαλλοντική της δράση  και απόκτηση εμπιστοσύνης του κοινού.
2. Προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρίας μέσα από έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα καλύψουν την πρωτοβουλία..
3. Η κάθε εταιρία χορηγός θα προβάλει το όνομα της στο τέλος του κάθε PSA το οποίο θα χορηγήσει.
4. Ο κάθε χορηγός θα μπορεί να προβάλει το PSA που θα χορηγήσει στην ιστοσελίδα του.
5. Όλα τα PSAs θα ενταχθούν κάτω από την πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα και θα έχουν την δυνατότητα προβολής τους μέσα από την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.
6. Η κάθε εταιρία χορηγός θα έχει μια σύντομη προβολή και παρουσίαση μέσα από την μηνιαία έκδοση του ΚΕΒΕ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ως αναγνώριση της ευαισθησίας τους σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.
7. Ανάλογη αναφορά θα γίνεται και στην Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ κάτω από την ενότητα για την Εταιρική Ευθύνη.


* γ ι α σ υ μ μ ε τ ο χ έ ς


Όσες εταιρίες ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν με την διαχειρίστρια του έργου Έλενα Αλωνεύτη στο

99 614686 ή με τον κ. Λευτέρη Καρύδη στο ΚΕΒΕ, τηλ. 22 889800.

Έλενα Αλωνεύτη

Διαχειρίστρια Έργου

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Τηλ. 99 614686

Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοινωση 25.2.13-12.03.44

Ανακοινωση25.2.13-12.03.44*
θα τεθεί εφαρμογή από 1/3/2013

 
Φωτογραφίες απο την Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής
Σελίδα Φωτογραφιών..
 
Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

17 Μαρτίου 2010

Περισσότερα..